ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อนวัตกรรม เอกสารออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:32  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานสารบรรณโรงเรียน ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ ผาสุข
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,16:35  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเด็กพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายสุนี เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,16:28  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายมนัส โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,16:18  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐกานต์ เกิดแจ้ง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,16:12  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมภูนุช วรรณโค
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,16:04  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำทิพย์ โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,15:58  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์วิชานาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นายวีรวัฒน์ เนาวิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,14:46  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายคมสัน อรรคจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,14:41  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญจนา ศรีส่อง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2566,14:38  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..