ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 46
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรภพ หันระพัด
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,16:03   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 34
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจันณะพา ไชยชมภู และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:58   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รางวัลเหรียญทองอันดับ 13
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกสิวิทย์ บัวหอม และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:54   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รางวัลเหรียญทองอันดับ 10
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะราช อ่ำศรี และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:51   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน เต้นรำประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงน้ำเพชร แสงเงิน และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:47   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นติ้ว และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,15:10   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพัตรา บุญเบาะ และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,14:40   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุกฤษฎิ์ ปาไตย และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,14:20   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการเเข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ กิจกรรมการแข่งขัน ผูกเงื่อนและโยนบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐกานต์ ใคร่รู้ และคณะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,14:15   อ่าน 12 ครั้ง