ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/02/2022
ปรับปรุง 28/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 68889
Page Views 95211
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ คลองหาด คลองหาด 037550078
2 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม คลองหาด คลองหาด
3 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คลองหาด คลองหาด
4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) คลองหาด คลองหาด
5 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม คลองหาด คลองหาด
6 โรงเรียนบ้านคลองหาด คลองหาด คลองหาด
7 โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองหาด คลองหาด
8 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถื่อน คลองหาด
9 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน คลองไก่เถื่อน คลองหาด
10 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก คลองไก่เถื่อน คลองหาด
11 โรงเรียนบ้านวังยาง ซับมะกรูด คลองหาด
12 โรงเรียนบ้านวังวน ซับมะกรูด คลองหาด
13 โรงเรียนบ้านนาดี ซับมะกรูด คลองหาด
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบญจขร คลองหาด
15 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เบญจขร คลองหาด
16 โรงเรียนบ้านชุมทอง เบญจขร คลองหาด
17 โรงเรียนบ้านซับถาวร ไทยอุดม คลองหาด
18 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ไทยอุดม คลองหาด
19 โรงเรียนบ้านซับน้อย ไทยอุดม คลองหาด
20 โรงเรียนบ้านวังปืน ไทยอุดม คลองหาด
21 โรงเรียนบ้านหินกอง ไทรทอง คลองหาด
22 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ไทรทอง คลองหาด 0903845991
23 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ไทรเดี่ยว คลองหาด 037247822
24 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ คลองหินปูน วังน้ำเย็น
25 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี คลองหินปูน วังน้ำเย็น
26 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน คลองหินปูน วังน้ำเย็น
27 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง คลองหินปูน วังน้ำเย็น
28 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตาหลังใน วังน้ำเย็น
29 โรงเรียนบ้านท่าตาสี ตาหลังใน วังน้ำเย็น
30 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตาหลังใน วังน้ำเย็น 0983758928
31 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ตาหลังใน วังน้ำเย็น
32 โรงเรียนบ้านหนองแก ตาหลังใน วังน้ำเย็น
33 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตาหลังใน วังน้ำเย็น 037246064
34 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตาหลังใน วังน้ำเย็น
35 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
37 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
38 โรงเรียนบ้านซับเจริญ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
39 โรงเรียนวังจระเข้ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
40 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
41 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
42 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
43 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
44 โรงเรียนบ้านวังแดง วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 251602
45 โรงเรียนวัดเกศแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 037251553
46 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
47 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
48 โรงเรียนสุภวิทย์ วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
49 โรงเรียนบ้านวังบูรพา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
50 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
51 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
52 โรงเรียนบ้านเขาแหลม วังทอง วังสมบูรณ์
53 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง วังสมบูรณ์
54 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วังทอง วังสมบูรณ์
55 โรงเรียนวังไผ่ วังทอง วังสมบูรณ์
56 โรงเรียนบ้านวังดารา วังทอง วังสมบูรณ์
57 โรงเรียนบ้านคลองอุดม วังทอง วังสมบูรณ์
58 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
59 โรงเรียนบ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
60 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
61 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
62 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
63 โรงเรียนบ้านวังใหม่ วังใหม่ วังสมบูรณ์
64 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา วังใหม่ วังสมบูรณ์
65 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม วังใหม่ วังสมบูรณ์
66 โรงเรียนบ้านวังสำลี วังใหม่ วังสมบูรณ์
67 โรงเรียนบ้านไทรทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์
68 โรงเรียนวังศรีทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์
69 โรงเรียนบ้านซับเกษม วังใหม่ วังสมบูรณ์
70 โรงเรียนบ้านท่าผักชี พระเพลิง เขาฉกรรจ์
71 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 037-243636
72 โรงเรียนบ้านบึงพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจ์
73 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์
74 โรงเรียนบ้านภูเงิน พระเพลิง เขาฉกรรจ์
75 โรงเรียนบ้านท่าเต้น พระเพลิง เขาฉกรรจ์
76 โรงเรียนบ้านพระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจ์
77 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์
78 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ หนองหว้า เขาฉกรรจ์
79 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองหว้า เขาฉกรรจ์
80 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์
81 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ หนองหว้า เขาฉกรรจ์
82 โรงเรียนบ้านคลองนางาม หนองหว้า เขาฉกรรจ์
83 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม หนองหว้า เขาฉกรรจ์
84 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 037-540233
85 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี หนองหว้า เขาฉกรรจ์
86 โรงเรียนบ้านซับมะนาว หนองหว้า เขาฉกรรจ์
87 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 037-511218
88 โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
89 โรงเรียนบ้านวังรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 0-3724-3479
90 โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 037-243479
91 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 0901349390
92 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
93 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
94 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
95 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
96 โรงเรียนบ้านท่าเกษม ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
97 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
98 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
99 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
100 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
101 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าแยก เมืองสระแก้ว
102 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่าแยก เมืองสระแก้ว
103 โรงเรียนบ้านป่าระกำ ท่าแยก เมืองสระแก้ว
104 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ท่าแยก เมืองสระแก้ว
105 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ท่าแยก เมืองสระแก้ว
106 โรงเรียนบ้านกิโลสาม ท่าแยก เมืองสระแก้ว 086-1530707
107 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ท่าแยก เมืองสระแก้ว
108 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ท่าแยก เมืองสระแก้ว
109 โรงเรียนบ้านคลองผักขม ท่าแยก เมืองสระแก้ว
110 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
111 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว -
112 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
113 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
114 โรงเรียนบ้านเทศมงคล บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
115 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
116 โรงเรียนเขาสิงโต บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
117 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
118 โรงเรียนบ้านห้วย บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว 037-244107 , 098-4964169(ผอ ร.ร.+ผู้ดูแลระบบ)
119 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
120 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
121 โรงเรียนบ้านเขามะกา ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว 089-259-41519
122 โรงเรียนบ้านท่าระพา ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
123 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว 037-247584
124 โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
125 โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
126 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
127 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
128 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว 037246137
129 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง สระขวัญ เมืองสระแก้ว
130 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
131 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สระขวัญ เมืองสระแก้ว
132 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สระขวัญ เมืองสระแก้ว
133 โรงเรียนธรรมยานประยุต สระขวัญ เมืองสระแก้ว
134 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สระขวัญ เมืองสระแก้ว 037242134
135 โรงเรียนบ้านเขาข่า สระขวัญ เมืองสระแก้ว
136 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
137 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
138 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สระขวัญ เมืองสระแก้ว
139 โรงเรียนบ้านลัดกะสัง สระแก้ว เมืองสระแก้ว
140 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
141 โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
142 โรงเรียนบ้านสี่แยก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
143 โรงเรียนบ้านคลองหมี สระแก้ว เมืองสระแก้ว 0817828051
144 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว
145 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สระแก้ว เมืองสระแก้ว
146 โรงเรียนชุมชนพัฒนา สระแก้ว เมืองสระแก้ว
147 โรงเรียนบ้านท่าแยก หนองบอน เมืองสระแก้ว
148 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ หนองบอน เมืองสระแก้ว
149 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม หนองบอน เมืองสระแก้ว
150 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี หนองบอน เมืองสระแก้ว
151 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
152 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว 037-550024
153 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
154 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
155 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว 037550025
156 โรงเรียนบ้านลุงพลู โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
157 โรงเรียนบ้านวังจั่น โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
158 โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
159 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว 037518324