รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเขามะกา
หมู่ที่ 10 บ้านเขามะกา   ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 089-259-41519 เบอร์แฟกส์ 0-3724-3095
Email : khaomaka@sk1edu.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :